Μεταπήδηση στο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Όροι χρήσης

Γενικές Πληροφορίες

Οδικό δίκτυο

Το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης (NAP) της Κύπρου είναι μια πύλη, μέσω της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών και το οδικό δίκτυο. Η πύλη προσφέρει μια ποικιλία δεδομένων σε δεδομένα πραγματικού χρόνου, ιστορικά ή στατικά δεδομένα σε πολλές μορφές και άδειες χρήσης. Τα δεδομένα αυτά παρέχονται από πιστοποιημένους οργανισμούς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς (π.χ. για την ανάπτυξη εμπορικών υπηρεσιών) ανάλογα με τον τύπο της άδειας χρήσης τους.

Ο κύριος στόχος του NAP είναι να συλλέγει και να παρέχει δεδομένα σχετικά με τις μεταφορές και να διευκολύνει την επαναχρησιμοποίησή τους από παρόχους υπηρεσιών, τοπικές αρχές ή κεντρικές κυβερνητικές υπηρεσίες, προκειμένου να παρέχονται εναρμονισμένες υπηρεσίες πληροφόρησης ταξιδιωτών κατά μήκος του εθνικού και διεθνούς δικτύου μεταφορών.

Η ανάπτυξη του NAP αποτελεί μέρος του Crocodile 2, ενός συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου (CEF 2014-2020). Αποτελεί προϋπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρεται στους κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς 885/2013, 886/2013 και 962/2015 που συμπληρώνουν την οδηγία 2010/40/ΕΕ για τα ITS.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον Επιχειρησιακό Οδηγό του NAP.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε πιστοποιημένος οργανισμός και να δημοσιεύσετε τα δεδομένα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Εάν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα δημοσιευμένο σύνολο δεδομένων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του NAP για περαιτέρω οδηγίες.