Μεταπήδηση στο περιεχόμενο

Εθνικό Σημείο Πρόσβασης

Διευκολύνοντας την πρόσβαση σε τυποποιημένα, ανταλλάξιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα συγκοινωνιακά δεδομένα σε παρόχους υπηρεσιών κινητικότητας για βελτίωση της διαχείρισης δρόμων και κυκλοφορίας.

Δείτε τις Υπηρεσίες μας

Υπηρεσία Εθνικού Σημείου Πρόσβασης

Η Υπήρεσία Εθνικού Σημείου Πρόσβασης (NAP) είναι μια πύλη δεδομένων ανοικτής πρόσβασης που προσφέρει δεδομένα σχετικά με τις μεταφορές σε ψηφιακή μορφή αναγνώσιμη από μηχανήματα. Στόχος αυτής της εθνικής πλατφόρμας είναι να συγκεντρωθεί η πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα σύνολα δεδομένων σχετικά με τις επιβατικές μεταφορές στην Κύπρο και να αποτελέσει ένα κρίσιμο βήμα προς το Σύστημα Ευφυών Μεταφορών (ITS), σύμφωνα με την οδηγία 2010/40/ΕΕ και τους συμπληρωματικούς κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς.

6

Σύνολα δεδομένων

2

Πάροχοι

0

λήψεις

67

επισκέπτες

Ανακοινώσεις

Πληροφορίες σχετικά με τα κυκλοφοριακά γεγονότα στην Κύπρο και τα οδικά έργα σε εξέλιξη

Δεδομένα του Συστήματος Ευφυών Μεταφορών

Τρέχουσα κατάσταση και συνθήκες πρόσβασης

Το CyNAP προσφέρει μια ποικιλία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, όπως επίπεδα κυκλοφοριακής συμφόρησης, ταχύτητες οχημάτων, ζωντανή τροφοδοσία δημόσιων συγκοινωνιών κ.λπ.

Κανονισμοί και περιορισμοί

Το CyNAP φιλοξενεί δεδομένα που σχετίζονται με κανονισμούς και περιορισμούς ( π.χ. βάρος / μήκος / πλάτος / ύψος / περιορισμοί ταχύτητας κ.λπ.)

Υποδομή

Το CyNAP παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα υποδομής, όπως τοπολογία οδικού δικτύου, σημεία και σταθμούς επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Παρέχουμε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες στο πλαίσιο των ITS, καθώς και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο και τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Στην πρώτη φάση ανάπτυξης, το Κυπριακό NAP υλοποιείται ως αποθήκη δεδομένων. Θα ενισχυθεί σταδιακά ώστε να υποστηρίζει δυνατότητες μεταδεδομένων και να παρέχει υπηρεσίες ανακάλυψης για προεπεξεργασμένα σύνολα δεδομένων. Τα σύνολα δεδομένων προέρχονται από όλα τα πιθανά μέρη τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και τα δεδομένα είναι προσβάσιμα χωρίς διακρίσεις, με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τους κανονισμούς περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

TN-ITS Κύπρος

Παροχή απρόσκοπτης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις αλλαγές στα στατικά χαρακτηριστικά της οδού για την ανάπτυξη εφαρμογών ITS

View TN-ITS Cyprus

Ανοιχτά δεδομένα

Οργανισμοί χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη δημοσίευση συλλογών συνόλων δεδομένων. Οι χρήστες μπορούν να έχουν διαφορετικούς ρόλους εντός ενός οργανισμού, ανάλογα με το επίπεδο εξουσιοδότησής τους για δημιουργία, επεξεργασία και δημοσίευση

Υπηρεσία χάρτη

Υπηρεσία χάρτη της Κύπρου