Τρέχουσες μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων (API)

Υπηρεσία διάθεσης τρεχουσών μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων από το δίκτυο μετρητών της ποιότητας του αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Οι μετρήσεις, οι οποίες διατίθενται σε μορφή JSON μέσω API, ανανεώνονται κάθε μία ώρα και αφορούν στις μέσες ωριαίες τιμές των ρύπων που καταγράφηκαν από τους μετρητές των σταθμών κατά την τελευταία ώρα.

Το δίκτυο των μετρητών είναι παγκύπριο και περιλαμβάνει 9 συνολικά σταθμούς μέτρησης της ποιότητας του αέρα:

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 1)

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός (station code = 2)

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 3)

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 5)

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 7)

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός (station code = 8)

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός (station code = 9)

Αγία Μαρίνα - Σταθμός Υποβάθρου (station code = 10)

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 11)

Οι σταθμοί καταγράφουν τις τιμές των πιο κάτω ρύπων:

NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³] (id=38)

NO2 Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³] (id=8)

NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³] (id=9)

SO2 Διοξείδιο Θείου [μg/m³] (id=1)

O3 Όζον [μg/m³] (id=7)

CO Μονοξείδιο 'Ανθρακα [μg/m³] (id=10)

PM10 Σωματίδια 10 μm [μg/m³] (id=5)

PM2.5 Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³] (id=6001)

C6H6 Βενζόλιο [μg/m³] (id=20)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Μετρήσεις που ενδεχομένως να εμφανίζονται κάτω από άλλα (id) δεν ελέγχονται ως προς την ορθότητά και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. 2. Δεδομένου ότι πρόκειται για τρέχουσες τιμές, όπως αυτές καταγράφονται από τους μετρητές του δικτύου, σε περίπτωση βλάβης κάποιου μετρητή είναι δυνατόν για κάποιο χρονικό διάστημα και μέχρι την επιδιόρθωσή του να μην καταγράφονται τιμές ή να καταγράφονται λανθασμένες τιμές.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Chrysanthos Savvidis
Maintainer Chrysanthos Savvidis
Last Updated November 6, 2023, 18:15 (UTC)
Created November 6, 2023, 18:14 (UTC)
Frequency continuous
Language English, Greek
Location POLYGON ((31.975708007813 34.330678876795, 31.975708007813 35.849822037079, 34.974975585938 35.849822037079, 34.974975585938 34.330678876795))
Theme