Ωριαίες Μετρήσεις Ατμοσφαιρικών Ρύπων (Ιστορικά Στοιχεία)

Ωριαίες μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων από το Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα που λειτουργεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Το Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα περιλαμβάνει 9 Σταθμούς Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα.

Τα δεδομένα περιλαμβάνουν ιστορικές ωριαίες τιμές των συγκεντρώσεων για όλους τους ρύπους πλην αυτών των Αιωρούμενων Σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέτρου μικρότερης των 10μm (ΑΣ10- PM10) και 2,5μm (ΑΣ2.5 - PM2.5).

Σημείωση: τιμές κάτω από τα όρια ανίχνευσης των οργάνων εμφανίζονται με τον κωδικό BDL (Below Detection Limit)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Chrysanthos Savvidis
Maintainer Chrysanthos Savvidis
Last Updated November 6, 2023, 18:11 (UTC)
Created November 6, 2023, 18:10 (UTC)
Frequency yearly
Language English
Location POLYGON ((31.898803710938 34.412291363453, 31.898803710938 35.823102472531, 34.931030273438 35.823102472531, 34.931030273438 34.412291363453))
Theme