Ιστορικές Μετρήσεις Ατμοσφαιρικών Ρύπων (API)

Υπηρεσία διάθεσης των ιστορικών μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων από το δίκτυο μετρητών της ποιότητας του αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Το δίκτυο των μετρητών είναι παγκύπριο και περιλαμβάνει 9 συνολικά σταθμούς μέτρησης της ποιότητας του αέρα. Οι μετρήσεις αφορούν 9 ρύπους και είναι σε ωριαία βάση (μέσες ωριαίες τιμές).

Σταθμοί
Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 1)

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός (station code = 2)

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 3)

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 5)

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 7)

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός (station code = 8)

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός (station code = 9)

Αγία Μαρίνα - Σταθμός Υποβάθρου (station code = 10)

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 11)

Ρύποι

O Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³] (id=38)

NO2 Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³] (id=8)

NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³] (id=9)

SO2 Διοξείδιο Θείου [μg/m³] (id=1)

O3 Όζον [μg/m³] (id=7)

CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³] (id=10)

PM10 Σωματίδια 10 μm [μg/m³] (id=5)

PM2.5 Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³] (id=6001)

C6H6 Βενζόλιο [μg/m³] (id=20)

Ο χρήστης μπορεί να παράξει μέσω των API τιμές ανά περίοδο με ανώτατο όριο το 1 έτος ανά αίτημα (request) κάνοντας χρήση των πιο κάτω API.

Ιστορικές μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων με όλους τους ρύπους:

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/all_stations_data_range_PM/{from_datetime}/{to_datetime}

Ιστορικές μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων με όλους τους ρύπους εκτός των PM:

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/all_stations_data_range/{from_datetime}/{to_datetime}

Παραδείγματα:

Generate values for 01-01-2019,from 01:00 am to 03:00 am:

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/all_stations_data_range/2019-01-01 01:00/2019-01-01 03:00

Generate all values for 01-01-2019:

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/all_stations_data_range/2019-01-01/2019-01-01 23:00

Generate all values for March 2019:

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/all_stations_data_range/2019-03-01 00:00/2019-03-31 23:59

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Chrysanthos Savvidis
Maintainer Chrysanthos Savvidis
Last Updated November 6, 2023, 18:18 (UTC)
Created November 6, 2023, 18:18 (UTC)
Frequency continuous
Language English, Greek
Location POLYGON ((31.931762695313 34.430416670706, 31.931762695313 35.778549871932, 34.898071289063 35.778549871932, 34.898071289063 34.430416670706))
Theme