Ετήσια Απογραφή Κυκλοφορίας- Motorways

Δεδομένα που αφορούν στην απογραφή την κυκλοφοριακής κίνησης στους αυτοκινητοδρόμους (motorways). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και περιλαμβάνουν τα πιο κάτω πεδία:

i. Kωδ. Δρόμου (Road Code)

ii. Κωδ. Τμήματος (Section Code)

iii. Όνομα Δρόμου (Road Name)

iv. Όνομα Τμήματος (Section Name)

v. Κατεύθυνση (Direction)

vi. Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία σε Μονάδες Ιδιωτικών Οχημάτων (Average Daily Traffic in PCU)

vii. Μικτή Ημερήσια Κυκλοφορία - ADT

viii.Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία - Ιδιωτικά Οχήματα (Average Daily Traffic in Private Vehicles)

ix. Φορτηγά Ελαφρού Τύπου (Light Trucks)

x. Φορτηγά Μεσαίου Τύπου (Medium Trucks)

xi. Φορτηγά Βαριού Τύπου (Heavy Trucks)

xii. Λεωφορεία (Buses)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Alexis Avgoustis
Maintainer Alexis Avgoustis
Last Updated November 6, 2023, 18:06 (UTC)
Created November 6, 2023, 18:06 (UTC)
Frequency yearly
Language English, Greek
Location POLYGON ((32.019653320313 34.502878593263, 32.019653320313 35.769636353789, 34.843139648438 35.769636353789, 34.843139648438 34.502878593263))
Theme