Δημόσιες Υπεραστικές Μεταφορές (INTERCITY BUSES)

Συλλογή δεδομένων των δημόσιων υπεραστικών μεταφορών (INTERCITY BUSES). Τα δεδομένα συλλέγονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου για εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Τηλεματικής Δημόσιων Μεταφορών στην Κύπρο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνόχής της Ε.Ε. Η συλλογή περιλαμβάνει:

(α) Αρχείο δεδομένων General Transit Feed Specification (GTFS) (στάσεις, πρόγραμμα, διαδρομές), τα οποία ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όταν παρίσταται ανάγκη,

(β) Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων τηλεματικής των λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο - SIRI

(γ) Διαδρομές σε διανυσματική μορφή shp

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Aristotelis Savva
Maintainer Aristotelis Savva
Last Updated November 6, 2023, 17:46 (UTC)
Created November 6, 2023, 17:43 (UTC)
Frequency irregularly
Language English, Greek
Location POLYGON ((31.843872070313 34.412291363453, 31.843872070313 35.796373910504, 35.007934570313 35.796373910504, 35.007934570313 34.412291363453))
Theme