Δεδομένα Δημόσιων Μεταφορών σε Πραγματικό Χρόνο (Real-Time Passenger Information)

Πλήρης συλλογή δεδομένων για τις δημόσιες μεταφορές λεωφορείων για όλη την Κύπρο. Στη συλλογή περιλαμβάνονται:

  • αρχεία General Transit Feed Specification (GTFS) για όλους τους παρόχους και για όλες της διαδρομές ανά το παγκύπριο, τα οποία ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όταν παρίσταται ανάγκη,

  • υπηρεσία διάθεσης δεδομένων τηλεματικής των λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο - Service Interface for Real Time Information (SIRI)

  • Κατάλογο Στάσεων Λεωφορείων σε μορφή csv

  • Διαδρομές σε διανυσματική μορφή shp

Σημαντικές Σημειώσεις

  1. Η δημοσίευση του παρόντος συνόλου δεδομένων αντικαθιστά τα 5 σύνολα δεδομένων που αφορούν στις Δημόσιες Μεταφορές των Επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου, καθώς και αυτών που αφορούν στα μικρά λεωφορεία του Δήμου Λευκωσίας και στα υπεραστικά λεωφορεία (intercity).

  2. Τα δεδομένα αναφορικά τόσο με τις στάσεις όσο και με τις διαδρομές των λεωφορείων αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ως εκ τούτου δυνατόν να υπάρχουν τροποποιήσεις, οι οποίες να μην αποτυπώνονται στα δεδομένα για κάποιο διάστημα. Kαταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και τα δεδομένα που αναρτώνται να είναι επικαιροποιημένα και χωρίς λάθη. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες και δεδομένα που αναρτώνται είναι ακριβή. Όταν εντοπίζονται σφάλματα, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε αυτά να διορθώνονται.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Aristotelis Savva
Maintainer Aristotelis Savva
Last Updated November 6, 2023, 17:34 (UTC)
Created November 6, 2023, 17:23 (UTC)
Frequency continuous
Language English, Greek
Location POLYGON ((31.920776367188 34.303457050541, 31.920776367188 35.858726558675, 34.898071289063 35.858726558675, 34.898071289063 34.303457050541))
Theme